Wpisz szukane słowo:
 
godło

Witamy serdecznie
na stronie internetowej naszej szkoły.

Publiczne Gimnazjum nr 28
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
ul. Kopcińskiego 54
90-032 Łódź
tel. (42) 674-77-78
fax (42) 674-77-32
gim28@poczta.internetdsl.pl


 
Wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom
życzymy wspaniałych  wakacji.
Bezpiecznego wypoczynku ogrzanego słońcem,
miłych spotkań, ciekawych wycieczek, trwałych przyjaźni,
okazji do uśmiechu, wielu chwil wartych wspomnień
oraz szczęśliwego powrotu do szkoły.
Do zobaczenia 1. września.


wakacjeSzanowni Rodzice, Uczniowie, Absolwenci,  Nauczyciele...

Zapowiedziana w tym roku przez MEN reforma oświaty wywołała ogromny niepokój i szeroki oddźwięk.

Reforma edukacji - projekty ustaw dotyczących zmian w edukacji. Informacje ze strony MEN.
https://men.gov.pl/pl/reforma-prawo-oswiatowe


W związku z proponowanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmianami w systemie oświaty prosimy o zapoznanie się z zamieszczanymi niżej stanowiskami, apelami instytucji, stowarzyszeń i innych podmiotów w przedmiotowej sprawie.

 1.  Stanowisko OSKKO   
 2.  Pismo Rzecznika Praw Dziecka
 3.  Stanowisko środowisk naukowych
 4.  Stanowisko Unii Metropolii Polskich
 5.  Stanowisko samorządów zrzeszonych w KWRiST
 6.  Stanowisko środowisk uniwersyteckich
 7.  Oświadczenie Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego
 8.  Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego
 9.  List polonistów do MEN
10. Uwagi Ministerstwa Finansów do projektu zmian
11. Uwagi Rządowego Centrum Legislacji
12. Opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego
13. Stanowisko Wolnego Związku Zawodowego „Solidarność – Oświata”
14. Stanowisko OSKKO z dnia 15.10.2016 r.
15. Stanowisko Rady Programowej FRDL
16. Stowarzyszenie Dyrektorów Szkół Średnich
17. Opinia - Mikołaj Herbst - UW, EUROREG i Instytut Badań Edukacyjnych
18. Opinia Ruchu Społecznego "Obywatele dla Edukacji"
19. Stanowisko profesorów wyższych uczelni


       ochrona
Zadania dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu
 Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi