Wpisz szukane słowo:
Patron szkoły
 

Nie jesteśmy już bezimienni

„Kto chce, ten może,
Kto chce, ten zwycięża”

...głosi napis na sztandarze Publicznego Gimnazjum nr 28, od 19.06.2002 r. – szkoły imienia Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Poszukując godnego Patrona, postanowiliśmy nawiązać do tradycji szkoły, której gmach (najstarszy szkolny budynek w naszym mieście) już od początków jej istnienia, tj. od roku 1922, związany był z osobą Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uzyskaliśmy w tym względzie pozytywną opinię uczniów i aprobatę ich rodziców. Czas, który minął od podjęcia uchwały o nadaniu imienia naszemu gimnazjum przez Radę Miejską, wykorzystaliśmy na przygotowanie uroczystości, którą zorganizowaliśmy 19 marca 2003 r., w dniu imienin naszego Patrona.
Uroczystość była okazją do wielu wzruszeń. W pamięci gości, uczniów i nauczycieli na długo pozostanie ceremonia poświęcenia sztandaru, która stanowiła najważniejszy moment uroczystej mszy świętej odprawionej przez zaprzyjaźnionego z nami ks. Proboszcza parafii św. Apostołów Piotra i Pawła. Po mszy świętej goście i gospodarze pod troskliwą opieką p. Dyrektor Teresy Zięby i p. Wicedyrektor Elżbiety Kanieckiej udali się do budynku naszej szkoły na część oficjalną uroczystości.
Na wstępie p. Dyrektor T. Zięba powitała zaproszonych gości. Zaszczycili nas swoją obecnością: p. Krzysztof Baszczyński - Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, p. Mirosław Orzechowski - Wiceprezydent Miasta Łodzi, p. Andrzej Ostoja-Owsiany - Honorowy Prezes Społecznego Komitetu Pamięci Józefa Piłsudskiego, Senator Rzeczpospolitej Polskiej. Miło nam było gościć przedstawicieli organów wspierających pracę naszej szkoły. Publiczność serdecznie powitała oklaskami p. Marię Piotrowicz - Dyrektora Wydziału Edukacji i Sportu UMŁ, p. Wacławę Filak - Starszego Wizytatora Kuratorium Oświaty oraz p. Barbarę Sucharę - Inspektora Wydziału Edukacji i Sportu UMŁ. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również: p. prof. dr hab. Marian Wilk - Rektor Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych, Ks. dr Edward Wieczorek - Proboszcz parafii św. Apostołów Piotra i Pawła, p. Stanisław Świerkowski - Ojciec Chrzestny naszego sztandaru, p. Lucjan Muszyński - Prezes Społecznego Komitetu Pamięci Józefa Piłsudskiego, p. Ryszard Bonisławski - Dyrektor Centrum Informacji Turystycznej w Łodzi, weterani Wojska Polskiego wszystkich frontów, poczty sztandarowe i delegacje zaprzyjaźnionych szkół m.in.: Gimnazjum nr 2 w Rawie Mazowieckiej, II Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi oraz dyrektorzy szkół i nauczyciele, pracujący w szkołach, których siedziby mieściły się w budynku naszego gimnazjum.
Po powitaniu gości przez p. Dyrektor Przewodniczący Komisji ds. Nagród i Odznaczeń Rady Miejskiej p. Andrzej Ostoja-Owsiany odczytał akt nadania szkole imienia, a następnie przedstawiciele rady pedagogicznej i rady rodziców oraz Ojciec Chrzestny naszego sztandaru - p. Stanisław Świerkowski przekazali sztandar młodzieży naszego gimnazjum.
Obok Patrona i sztandaru szkoły, symbolem, który od tej chwili będzie łączyć społeczność uczniowską naszego gimnazjum jest hymn „Chcieć to móc” nawiązujący do słów Marszałka Józefa Piłsudskiego wypisanych na sztandarze, po raz pierwszy wykonany przez chór podczas uroczystości. Część oficjalną uroczystości zakończył program artystyczny „Rzecz o sokole”. Artyści szkolnego teatrzyku BIM – BAM ukazali postać Marszałka, do dziś budzącą liczne emocje, widzianą oczyma współczesnych mu ludzi.
Zakończenie uroczystości było kolejną okazją do głębokich przeżyć. Oto na dźwięk pieśni legionowych, wykonywanych przez chór, publiczność spontanicznie powstała z miejsc, oddając hołd Marszałkowi.
Uroczystym obchodom nadania szkole imienia towarzyszył konkurs wiedzy o Patronie szkoły - internetowy i plastyczny oraz okolicznościowa wystawa poświęcona historii gmachu szkoły i osobie Marszałka. Zwiedzający z zainteresowaniem oglądali zgromadzone na niej eksponaty: stare fotografie, wycinki prasowe, szkolne świadectwa, albumy przygotowane przez młodzież naszej szkoły. Nasi goście otrzymali specjalne wydanie gazetki szkolnej „NIEREGULARNIK” w całości poświęcone historii szkoły, jej Patronowi oraz informujące o aktualnych dokonaniach gimnazjum.
Na zakończenie p. Dyrektor zaprosiła gości na poczęstunek do szkolnej świetlicy przygotowany przez nauczycieli, uczniów i rodziców. Po duchowej uczcie tzw. szwedzki stół wzbudził powszechne uznanie zaproszonych gości i skłonił do wymiany zdań na temat przebiegu uroczystości.
Bardzo pochlebne opinie przedstawicieli władz miasta i władz oświatowych, komentarze przyjaciół naszej szkoły i zapisy w kronice sprawiły nam wiele radości i satysfakcji z przygotowanej uroczystości. Podkreślano profesjonalizm, perfekcyjność a także życzliwą atmosferę, jaką, jako gospodarze, staraliśmy się stworzyć w tak ważnym dla nas dniu. Osiągnęliśmy to dzięki ogromnemu zaangażowaniu wszystkich pracowników szkoły, wielu uczniów i rodziców. Zauważyliśmy, że nasza młodzież uczestnicząca w realizacji tego przedsięwzięcia bardzo rzetelnie wywiązała się z powierzonych jej zadań i była dumna, słysząc wiele słów uznania kierowanych pod adresem całej naszej społeczności.
Nad przebiegiem prac nieustannie czuwały oraz wspierały nas fachową radą i nieograniczoną pomocą nasze panie Dyrektor – p. T. Zięba i p. E. Kaniecka. Opinie naszych gości utwierdziły nas w przekonaniu, że dobrze wykonaliśmy postawione sobie zadanie.

Zdjęcia
Chcesz zobaczyć zdjęcia z uroczystości
kliknij
TUTAJ

Informacje
Chcesz się dowiedzieć więcej o uchwale i o patronie
kliknij
TUTAJ